مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  یکی از جدید ترین سیستم های مدیریتی حال حاضر ، مدیریت دانش می باشد . مدیریت دانش به عنوان یک حرکت بزرگ ،در راستای ارج نهادن به دانش های پنهان کارکنان یک سازمان می باشد که ممکن است در هیچ کتاب و نوشتاری نیامده باشد.
قطعا مانند سایر سیستم های مدیریتی ، مدیریت دانش نیز در مسیر استقرار خود ، با موانع و چالش های زیادی روبرو خواهد بود. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ مفتخر است در مدت استقرار این سیستم نوین مدیریتی توانسته است با بکارگیری فنونی نوین و موثر، بر تعداد زیادی از موانع فائق آید.
اما قطعا این پایان راه نخواهد بود و در این مسیر پر تلاطم نیاز به همکاری و مساعدت سایر شرکت ها و سازمان های ایرانی،که در راستای مدیریت دانش حرکت می نمایند ، می باشد.
لذا گروه مدیریت دانش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمادگی دارد در زمینه استقرار مدیریت دانش و دستاوردهای خود ، تجارب ارزشمند خود را مبادله نماید.

به همین منظور نمایندگان مدیریت دانش  سایر سازمان ها می توانند با شماره تلفن 85122120-021 تماس حاصل نمایند.

مدیریت دانش چیست؟

در دنیای مبتنی بر دانش کنونی، بر همگان ثابت شده است که قدرت رقابتی یک سازمان مبتنی بر دانسته ها و قابلیت های پرسنل سازمان است.
امروزه یادگیری دیگر یک فرایند موردی و اتفاقی نیست، بلکه بایستی به عنوان یک امر تخصصی و پیوسته دنبال گردد. گفته می شود که دانش و اطلاعات موجود در دنیا، هر دو سال دو برابر می گردد. بعلاوه انفجاری که در دانش و تکنولوژی رخ می دهد باعث پیچیده تر شدن دانش ها گردیده و همچنین بازه عمر دانش ها به شدت کاهش یافته است.
بی جهت نیست که عصر فعلی، عصر دانش محور نام گرفته است.
امروزه عواملی نظیر خصوصی سازی باعث گردیده جابجایی افراد در سازمان ها بیشتر گردد و اکثر سازمانها با بازنشستگی نیروهای با تجربه خود مواجه گردیده اند. نیروهایی که سرشار از تجربیات و دانسته هایی می باشند که برای سازمان بسیار ارزشمند می باشد و چه بسا هزینه ای بسیار سنگین برای آن پرداخت گردیده است.
با توجه به عوامل ذکر شده و از آنجاییکه علوم کاربردی با سرعتی بسیار زیاد رو به رشد می باشند نیاز به راههایی برای یادگیری و بکارگیری سریعتر، شدیداً احساس می گردد. دانش بایستی از فرایندهای کاری جمع آوری گردد و پس ازبهبود، در چرخه دیگري از فرایندهای کاری وارد گردد.
مجموعه عوامل فوق و بسیاری نیازهای دیگر در سازمان ها باعث ایجاد و رشد سریع مبحث مدیریت دانش گردید.